Evelien Jansen, De Vormkraker, vormkraker, artiestiek, onderzoek, artistiekonderzoeker, conceptontwikkeling, vormkraker, creatief, maatschappelijk, vormgeving, omdenken, kunst, creativiteit, vormen, ontwikkelen, sociaal
Nijmegen, Universiteit
Communicatiewetenschappen
Massacommunicatie, cultuur en marketing
Strateeg
Kids & Jongeren Reclamebureau Combat
Bestuurslid Marketing & Partnerships
Midzomergracht Festival
Consultant Marketing & Consumer Insight
Mediabureau Carat
Research & Projectmanager
Marktonderzoeksbureau GFK 
Programmeur Cultuur Team & Redactielid Communicatie Team
Midzomergracht Festival
 
cv Anne Poppema Vormkraker
1993- 1998
1999 - 2006
2016 -  heden
2006 - 2008
2008 - 2017
2013 - 2016
cv Anne Poppema Vormkraker
cv Anne Poppema Vormkraker
2017 -  heden
Projectleider Marketing Intelligence
Utrecht Marketing