Leren door doen!

Lesmateriaal voor anderstaligen

Spel voor anderstaligen
Visuele oplossing
Direct in de praktijk
LOPEND
PROJECT

Indivuele taalcursussen in overvloed, maar onderzoek leert dat mensen het snelste leren in teamverband. Oftewel…een taal leer je door te oefenen met een buddy op een leuke speelse manier.

De Vormkraker kwam met de passende oplossing die direct in te zetten is: spreekkaarten.

Opdrachtgever
Doelgroep
De creatieve interventie
De oplossing

Taal Doet Meer

Analfabeten die Nederlands willen leren, mensen die net in Nederland zijn.

Hoe leer je Nederlands als je niet kan lezen of schrijven?

Samen met Taal Doet Meer bedacht de Vormkraker nieuw lesmateriaal in de vorm van visuele spreekkaarten. Bij aanvang van de cursus krijgt elke cursist een set spreekkaarten thuisgestuurd. Op deze kaarten staan opdrachten verbeeld met plaatjes en pictogrammen. Deze kunnen gebruikt worden door de cursist en een buddy van Taal doet meer. De kaarten zijn verdeeld in verschillende thema’s, zoals: eten & drinken, huis & interieur en kleur & kleding. Bij de thema's leert de cursist verschillende woorden en het maken van basis zinnen. Aan het eind komt alles samen in een leuke activiteit. Denk aan bijvoorbeeld het bakken van pannenkoeken. Zo worden de geleerde woorden direct in de praktijk gebracht.